Din företagsgrupp i det stora nätverket

Vi verkar inom Sofielund och Sorgenfri

2022 Årsmöte bokat till den 3 maj kl 13-15

Äntligen träffas igen

Sommarbrev 2021

Några rader från styrelsen inför kommande semester/sommaruppehåll

Digitala styrelsemöte

Korta avstämningar

Årsmöte digitalt 4 maj kl 12 2021

Välkommen - vi saknar Dej

Sofielunds företagsgrupp skall vara verksam inom Sofielunds- och Sorgenfris industriområden.
Den skall medverka till att utveckla områdena i en riktning som gynnar företagens verksamhet, dess anställda och närboende samt arbeta för etablering av ny verksamhet och en ökad välfärd.

Sofielunds företagsgrupp skall, genom samarbete med Malmö stad och andra företagsgrupper samt genom aktiv kontakt med företag företrädesvis...

Sofielunds företagsgrupp