Vad som är på gång

  1 juni kl 12 digitalt Styrelsemöte

 14 september kl 12 digitalt Styrelsemöte via Microsoft Teams

 28 september Malmö FG bjuder in till Kick Off