Vad som är på gång

SFG styrelse träffas första tisdagen i månaden.

Viss rörelse inom styrelsen har skett under 2022, några ledamöter har lämnat.

Vi ser hur vi kan skapa ett intressant program i slutet på 2022 och med starten av 2023.