Sofielunds Företagsgrupp

Företagsgruppen ska agera för en positv utveckling av medlemsföretagens verksamhet och värna om företagandet i samband med förändring och utveckling av de två anrika industriområdena.

Sofielunds företagsgrupp skall, genom samarbete med Malmö Stad och övriga företagsgrupper, samt genom dialog med företag företrädesvis verksamma inom Sofielunds och Sorgenfris anrika industriområden, stärka företagsgruppens roll.

Vidare skall företagsgruppen sträva efter en ökad etablering av ny verksamhet samt medverka till en ökad välfärd, trygghet, integration och arbeta för en hållbar samhällsutveckling. Vi tror på en respektfull och saklig dialog mellan företagen och de boende i syfte att skapa förståelse för varandras värderingar och prioriteringar.

Detta skall ske genom att:

  • Deltaga i verksamhetsutvecklande initiativ och projekt.
  • Söka former för samarbete mellan olika företag i områdena Sorgenfri och Sofileund, samt övriga nätverk inom Malmö Stad.
  • Stödja etablerade verksamheter för en ökad lönsamhet och sysselsättning.
  • Arbeta för etablering av nya företag och verksamheter.
  • Vara opinionsbildare och remissinstans i näringspolitiska frågor.
  • Medverka till en ökad exponering av de företag som erbjuder högkvalitativ yrkesutbildning och socialt lärande.
  • Arrangera företagsträffar som tar upp angelägna frågor och aktuella ämnen.
  • aktivit deltaga i arbetet inom Malmö Företagsgrupper samt samverka med Malmö Stads näringslivskontor