Välkommen till våravslutning på Katrinetorps Landeri!

Varmt välkomna till Hyllie och Sofielunds Företagsgrupps gemensamma våravslutning på Katrintetorps Landeri! Torsdagen den 23 maj träffas vi för fika och nätverkande och därefter får vi höra Anders Reisnert, fd stadsantikvarie, spännande föredrag om Malmös rika familjer och om de äktenskapsstrategier som fanns bland det tongivande borgerskapet kring sekelskiftet. Till detta arrangemang utgår ett självkostnadspris på 100 kr och då ingår fika och föredrag.

När: torsdagen den 23 maj, kl. 15.00-17.00.
Var: Katrinetorps Landeri, Katrinetorps allé 1, Malmö. Se här för karta!
Parkering: fri parkering finns i direkt anslutning till Katrinetorps Landeri.

Anmälan: Anmälan sker via den här länken senast den 19 maj!
Vi använder oss av SimpleSignup och du får ett kvitto skickat till din e-postadress vid anmälan. Eventuell avanmälan görs till info@hylliefg.se,
.
Kostnad: Ett självkostnadspris på 100 kr/person utgår för detta arrangemang.
Betalning: sker i förväg via bankgiro alternativt via Swish. Vid anmälan kommer du att få ett mejl från med information om betalning. Kvitto erhålles. Observera att kostnaden ej kommer att kunna återbetalas.