Hälsosamma arbetsplatser från två perspektiv

I samarbete med Malmö Företagsgrupper inbjuder Sofielunds Företagsgrupp alla företagsgruppernas medlemmar till ett frukostmöte på Scandic Triangeln den 15 november. Psykisk ohälsa drabbar hela företaget, såväl medarbetare som arbetsgivare och det kommer att bli en föreläsning i 2 delar.

Program:

07:30 – 08:00  Mingel med kaffe och enkel frukost.

08:00 – 08:10  Thomas Ivarsson, hotelldirektör och
Fredrik Håkansson ordf. för Sofielunds företagsgrupp hälsar välkomna!

08:10 – 08:30 Företagens och samhällets kostnadssänkningar och ökade produktivitet vid god psykisk hälsa hos medarbetarna. Björn Anders Larsson, Lunds universitet, Lunds Fontänhus, Nordeg och IEC.

08:30  - 08:50 Föreläsningen tar upp tidiga tecken och förhållningssätt gällande psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Men framför allt ligger betoning på hur vi alla aktivt kan arbeta för att skapa motivation till förändring och en trivsam miljö inom företaget. Aminah Fallgren och Sophie Nyman SONA Connect.

08:50 – 09:00 Avslutning med möjlighet till frågor.  
 
ANMÄLAN SENAST: 10 november

Antalet platser är begränsat så vänta inte med anmälan
och skjut inte upp det du länge har planerat att göra
 

Anmäl HÄR


Välkomna!                                                                                         
Sofielunds Företagsgrupp