Enkät från Malmö Företagsgrupp

Undersökning av effekterna på Malmös Näringsliv på grund av nuvarande utbrott av det nya Coronaviruset och sjukdomen COVID-19

Malmö stads Näringslivskontor har tillsammans med Malmö Företagsgrupper gemensamt tagit fram denna undersökning i en vilja att stämma av läget hos er medlemmar för att få insyn i hur virusutbrottet och COVID-19 påverkar er verksamhet och näringslivet i Malmö.

Vi hoppas ni har möjlighet att besvara denna undersökning. Svara och uppskatta efter förmåga för att vi ska få ett så rättvisande underlag som möjligt att sammanställa.

Resultatet av undersökningen kommer att förmedlas vidare till Näringslivsdirektör Micael Nord och chefsgruppen för Omvärld och Näringslivsavdelningen för information och vidare hantering.

Vi skulle vilja få in era svar senast tisdagen den 24 mars 2020.

Till undersökningen

Stora delar av Sveriges näringsliv, så även Malmös går genom en mycket stor och ojämförbar prövning just nu. Situationen är väldigt tuff för er företagare just nu vilket vi alla är medvetna om och som påverkar oss alla. Vill ni prata med oss om er situation, har ni frågor eller funderingar får ni gärna kontakta undertecknade nedan. Finns det saker vi i staden kan påverka och/eller hjälpa till med så ska vi försöka göra det inom de områden vi har möjlighet till detta.

Se gärna länken nedan för mer information från Malmö Stad ang. COVID-19:
https://www.malmobusiness.com/blog/coronaviruset-naringsliv-malmo-stad/ 

Tack för er medverkan

Malmös Näringslivskontor/Malmö Företagsgrupper