Höstmöte med Malmö Företagsgrupp och Näringslivskontoret

1 okt 2019 Höstmöte

Den 1:e oktober så höll Malmö Företagsgrupper sitt höstmöte med Näringslivskontoret och detta möte var en fortsättning på vårens.

Rapport och resultat från workshopen 1/10!

Genom en workshop under ledning av Lokalpolisområdeschef Andy Roberts och Kommunalråd Andreas Schönström (S) gjorde vi tisdagen 1 oktober en uppföljning av vårt frukostmöte 8 maj. Mötet gästades även av Malmö Stads nya Näringslivsdirektör Micael Nord samt Enhetschefen för Näringslivskontoret Sebastian Drott.

Vi satte fokus på vad vi i Malmö Företagsgrupper och medlemsföretagen i våra sex företagsgrupper kan göra för att bidra till ett tryggare Malmö och samtidigt lyfta den positiva bilden av Malmö. Målet med workshopen var att hitta konkreta vägar för att göra detta i praktiken.

Vi vill sända ett stort tack till Andy Roberts, Andreas Schönström, Micael Nord och Sebastian Drott för er medverkan och alla mötesdeltagare som bidrog till ett mycket givande och konstruktivt möte och konkreta svar på workshopens huvudfrågor!

Huvudfrågorna var:
- Hur bidrar/kan ditt företag bidra till en positiv bild av Malmö?
- Vad kan ditt företag göra för er omgivning samt för att ge barn och unga en bättre förutsättning för sin framtid?

Resultatet är nu sammanfattat och vår önskan är att det ska ge ringar
på vattnet och att vi verkar tillsammans i vårt nätverk för att bidra!

Läs resultatet här:

https://gallery.mailchimp.com/46be7c0de4830369f44eb0b53/files/1d5ec062-259d-40e0-9d6c-4c94cfe6c397/Sammanfattning_av_workshop_med_fokus_p%C3%A5_Malm%C3%B6.pdf