Integritetspolicy

Vilka vi är

Sofielunds Företagsgrupp är en ekonomisk förening som framför allt tillhandahåller en plattform för nätverkande mellan våra medlemsföretag. Detta innebär att vi samlar in uppgifter om våra medlemmar för att på bästa sätt kunna skapa det nätverk vi önskar!

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018.

Därför så har Sofielunds Företagsgrupp skapat denna policy.

1. Information gällande vårt medlemsregister m.m.

1.1 Medlemsregister för administration

Sofielunds företagsgrupp för medlemsregister med företagets alternativt organisations namn samt organisationsnummer. I det fall organisationsnumret består av personnummer tas inte de fyra sista siffrorna med i vårt medlemsregister.

I övrigt tar vi med namn på kontaktpersoner samt övriga personer inom ert företag/organisation som också önskat att ta del av våra utskick. Vi samlar kontaktuppgifter; företags-, post- och fakturaadresser, telefon, mobilnummer samt e-postadresser. Vi sparar även er hemsideadress och företagslogo om någon sådan finns. Detta medlemsregister är endast tillgängligt för internt arbete, det vill säga för att kunna sköta administrationen av nätverksgruppen.

1.2 Medlemsregister på hemsidan

Då vi är en organisations för nätverkande tillhandahåller vi även ett medlemsregister på vår hemsida så att alla enkelt kan se vilka övriga medlemmar är samt även som en möjlighet för våra medlemmar att synas och enkelt kunna komma i kontakt med varandra. I medlemsregistret på hemsidan syns företagets namn, kortfattad information om företaget, företagets adress, hemsideadress, kontaktperson-/-er på företaget samt deras kontaktuppgifter, det vill säga e-postadress samt telefon/mobilnummer. I förekommande finns även företagets logotype med i medlemsregistret.

1.3 Malmö Företagsgrupper & övriga företagsgrupper

Malmö Företagsgrupper, vår paraplyorganisation, använder sig för tillfället av utskickstjänsten Apsis. Det innebär att era namn samt e-postadresser även finns registrerade här. Detta då Malmö Företagsgrupper några gånger per år bjuder in till olika arrangemang, till exempel Mingelmässan.

I viss mån använder sig även några av de andra företagsgrupperna av Apsis för utskick – detta  innebär att de då också får tillgång till den e-postslinga som finns här.

2. Information om tjänster vi använder

2.1 Mailchimp

Sofielunds Företagsgrupp använder sig av nyhetsbrevstjänsten MailChimp för våra utskick, till exempel våra inbjudningar. Det innebär att företagsnamnet, namn samt e-postadress på den person som vill ha våra utskick finns registrerat på MailChimp.

2.2 Simple Signup

Sofielunds Företagsgrupp använder sig även av tjänsten Simple Signup för att ta emot bokningar till våra event. Här registreras företagsnamnet, namn samt e-postadress på den person som anmält sig. Det är även här eventuella allergier/önskan om specialkost registreras. Deltagarlistorna på tjänsten Simple Signup raderas 2 dagar efter att ett event ägt rum. Däremot sparas deltagarlistorna hos oss lokalt.

3. Fotodokumentation av våra möten

Sofielunds Företagsgrupp fotodokumenterar en del av våra möten och en del av dessa fotografier publiceras i vissa fall på vår hemsida. Vill ni inte bli fotograferade säg ifrån till oss så kommer vi inte fotografera dig. I de fall ni skulle komma med på ett fotografi kommer detta raderas.

4. Information om vad som samlas in från hemsidan

Nedan följer mer information om vad som samlas in från vår hemsida. Hemsidan är för tillfället under uppbyggnad vilket innebär att det kan tillkomma ändringar.

4.1 Kontaktformulär

På hemsidan kommer ett kontaktformulär tillhandahållas. Den information som samlas in är företagets namn, kontaktpersonens namn samt kontaktuppgifter. Mer information om detta följer.

4.2 Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

4.3 Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

4.4 Analys

Sofielunds företagsgrupp använder sig av Google Analytics för att kunna se statistik över antal besökare. Vi samlar inte in några andra uppgifter än antal besökare.

4.5 Vilka vi delar dina data med

Vi använder oss av Bolt för att tillhandahålla vår hemsida. Bolt i sig delar inte några personliga uppgifter med någon annan. För övrig information om vilka tjänster vi använder se punkt 2. Information om tjänster vi använder.

4.6 Hur länge vi behåller era uppgifter

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

För användare som registrerar sig på vår webbplats sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil.

4.7 Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

5. Övrigt

5. 1 Vill ni veta vad vilka uppgifter vi har om er?

Vill ni veta vad vi samlat in om er kontaktar ni enklast oss via e-post så informerar vi er.

5.2  Om medlemskapet avslutas

Vid avslutande av medlemskap sparar vi på era uppgifter under 3 månader därefter raderas dessa och endast företagsnamnet samt namn på dåvarande kontaktperson/-er sparas. Detta för att på bästa sätt båda kunna föra statistik samt vid eventuellt återupptagande av medlemskapet förenkla för båda parter. Vill ni att era uppgifter raderas helt efter avslutande av medlemskap meddelar ni oss om detta.

Vid avslutande av medlemskap raderas era medlemsuppgifter från hemsidans medlemsregister inom 3 dagar efter att vi tagit emot er uppsägning. E-postslingan uppdateras kontinuerligt för att hållas ajour.

Våra kontaktuppgifter

För mer information eller frågor kring vad vi samlar in för uppgifter ber vi er kontakta oss via nedanstående kontaktuppgifter.

E-post: info@sofielund.net