Artikelarkiv

Hälsosamma arbetsplatser från två perspektiv

I samarbete med Malmö Företagsgrupper inbjuder Sofielunds Företagsgrupp
alla företagsgruppernas medlemmar till ett frukostmöte på Scandic Triangeln den 15 november.

Psykisk ohälsa drabbar hela företaget, såväl medarbetare
som arbetsgivare och det kommer att bli en föreläsning i 2 delar.

07:30 – 08:00  Mingel med kaffe och enkel frukost.

08:00 – 08:10  Thomas Ivarsson, hotelldirektör och
Fredrik Håkansson ordf. för Sofielunds företagsgrupp hälsar välkomna!

08:10 – 08:30 Företagens och samhällets kostnadssänkningar och ökade produktivitet vid god psykisk hälsa hos medarbetarna. Björn Anders Larsson, Lunds universitet, Lunds Fontänhus, Nordeg och IEC.

08:30  - 08:50 Föreläsningen tar upp tidiga tecken och förhållningssätt gällande psykisk ohälsa på arbetsplatsen. Men framför allt ligger betoning på hur vi alla aktivt kan arbeta för att skapa motivation till förändring och en trivsam miljö inom företaget. Aminah Fallgren och Sophie Nyman SONA Connect.

08:50 – 09:00 Avslutning med möjlighet till frågor.  
 
ANMÄLAN SENAST: 10 november

Antalet platser är begränsat så vänta inte med anmälan
och skjut inte upp det du länge har planerat att göra
 

Anmäl dig HÄR
Välkomna!                                                                                         
Sofielunds Företagsgrupp

Mingelmässa 2020

Markera 3 februari 2020 i kalendern redan nu!

Sommarbrev

Styrelsen passar på att skicka en varm sommarhälsning.

Välkommen till våravslutning på Katrinetorps Landeri!

Varmt välkomna till Hyllie och Sofielunds Företagsgrupps gemensamma våravslutning på Katrintetorps Landeri! Torsdagen den 23 maj träffas vi för fika och nätverkande och därefter får vi höra Anders Reisnert, fd stadsantikvarie, spännande föredrag om Malmös rika familjer och om de äktenskapsstrategier som fanns bland det tongivande borgerskapet kring sekelskiftet. Till detta arrangemang utgår ett självkostnadspris på 100 kr och då ingår fika och föredrag.