Om oss

PROGRAMFÖRKLARING 2013-2014

Sofielunds företagsgrupp skall, genom samarbete med Malmö stad och andra företagsgrupper samt genom kontakt med företag företrädesvis verksamma inom Sofielunds och Sorgenfris industriområden, stärka företagsgruppens roll och agera för en utveckling av medlemsföretagens verksamhet och dess anställda. Vidare skall företagsgruppen sträva efter en ökad etablering av ny verksamhet samt en ökad välfärd, trygghet och integration.
 
 

 

 

Detta skall ske genom att
- deltaga i verksamhetsutvecklande initiativ och projekt
-söka former för samarbete mellan olika företag i områdena
- stödja etablerade verksamheter för en ökad lönsamhet och sysselsättning
- arbeta för etablering av nya företag och verksamheter
- vara opinionsbildare och remissinstans i näringspolitiska frågor
- arbeta för att det i områdena skall finnas arbetsplatser som kan
  erbjuder yrkesutbildning och socialt lärande
- inbjuda till företagsträffar som tar upp angelägna och aktuella ämnen
- deltaga i arbetet inom Malmö Företagsgrupper och Företagsakademien, WinWin samt samverka med Malmös stads Näringslivskontor

Malmö april 2013
Styrelsen

 
Sofielund Företagsgrupp  |  Adress: Box 10023 200 43 Malmö
Ny hemsida
Sofielunds företagsgruppen har fått en ny hemsida.....