Arkiv 

 
Lunchmöte med Sofielunds Företagsgupp den 8 oktober 2018
Plats: Malmö Stad och Fastighetsägare Sofielund, Nobelvägen 23
Information om och av Stiftelsen Comestas verksamhet
Sofielunds företagsgrupp

Fastighetsägare Sofielund

Årsmöte den 23 april
Plats: Malmö Stad och Fastighetsägare Sofielund, Nobelvägen 23
Hjalmar Falck stod som värd.


Förettagsträff den 19 mars hos Chemoswed, Celsiusgatan 35
Från lab till fullskala”- att tillverka grammängder är vetenskap, att tillverka hundratals kilo är en konst. Ett mycket trevlig och intressant träff

 MalmöMedlemsmöte den 25 november 
T
EMA SOFIELUND: Så lyfter vi Sofielund  

Tillsammans med Studiefrämjandet en inspirerande medlems- och intresseträff med Sofielunds utveckling och framtid i fokus.Ett trevligt väl besökt medlemsmöte.                            

 Sofielunds Företagsgrupps
årsmöte ägde rum den 6 maj 2014
på Tryckeriet, Rolfsgatan 7B
Stadsområdesförvaltningen Innerstaden stod som värd.
Årsmötet var välbesökt och mycket trevligt arrangerat.
 
Medlemsträff den 4 mars ”Lever N. Grängesbergsgatan upp till sitt rykte-eller finns det hopp”
hos Stadex/AVEBE, Kopparbergsgatan 31, Malmö med en representant från Malmöpolisen.
Medlemsmötet var välbesökt och trevlig anordnar.

                     

Medllemsmöte den 15 oktober 2013 - Utveckling av Sofielund -
hos  EROOM fastighets förvaltning och Staffan Holfelt Arkitekter.
Ett välbesökt och trevligt arrangerat medlemsmöte där höjdpunkten var besöket
på den nya förskolan i området.

 Sofielunds Företagsgrupps
årsmöte ägde rum onsdagen den 29 maj 2013j hos  QPharma,Agmneslundsvägen 27,
Malmö.
Årsmötet var välbesokt och trevligt arrangerat

Medlemsträff den 27 februari 2013 hosTryckeri AB CA Andersson 
Presentation och diskussion med temat SOFIELUNDS INDUSTRIOMRÅDE – igår, idag och imorgon med Dave Borg/Miljöförvaltningen och Magdalena Alevra/Stadsbyggnadskontoret.
Träffen avslutades med en rundvandring i företagets produktionslokal.

 Företagsträff den 31 okober 2012 hos Bravida/Prenad
Information om vad som är på gång inom vår egen företagsgrupp och den gemensamma föreningen Malmö Företagsgrupper. Helena Kurki informerade om projektet WinWin.
En mycket trevligt arrangerad företagsträff.

Sofielunds Företagsgrupps
årsmöte ägde rum den 29 maj 2012, hos IUC Skåne i
MINCS lokaler på Ankargripsgatan 3, Malmö.
Årsmötet var välbesökt och trevligt arrangerat.
Den 4 april 2012
Ett gemensamt medlemsmöte tillsammans med SDF Södra Innerstaden och Möllevångens Företagsgrupp i Sofielundsskolans Aula för att knyta kontakter och få veta mera om det som pågår inom stadsdelsförvaltningen och Malmös företagsgrupper.
 Win/Win informerade om sitt projekt.

 
Den 7 april 2011, Årsmöte. med QPharma
som värd. Årsmötet var välbesökt och trvligt. Det avslutades med en rundvandring.

Den 8 mars 2011, SYSAV
medlemsmöte som var välbesökt och trevligt. Det avslutades med en rundvandring.

Den 9 september 2010
Pågens, ett trevligt och välbesökt medlemsmöte som avslutades med en rundvandring på bageriet

Den 22 april 2010 "NORRA SORGENFRI - från vision till verklighet" INSTÄLLT

Sofielunds Företagsgrupps årsmöte den 13 april 2010 ägde rum
hos Bravida Prenad AB

Årsmötet var välbesökt och mycket trevlig arrangerat.

Den 9 februari 2010 , E.ON Gas.
Ett välbesökt och uppskattat arrangemang.

Den 27:e oktober 2009, Furuboda Arbetsmarknad, Sofie Park.
Ett välbesökt och trevlig arrangemang.

Företagsträff den 27 maj 2009, E.on, Nobelvägen
Traffen var välbesökt och intressant och vi fick mycket information om E.on och deras olika verksamhetsområden.

Sofielunds företagsgrupps
årsmöte ägde rum den 31 mars 2009 i restaurang Brogatan.
Fastighetsbolaget Briggen stod som värd. Ärsmötet var välbesökt och mycket trevligt arrangerad.


Höstmingel 3 november kl 18.00 Slagthuset

där Malmös nio företagsgrupper bjöd in samtliga sina medlemmar till en stor Premiär-Mingelträff blev ett mycket välbesökt och uppskattat arrangemang.

Företagsträff den 3 september 2008 hos vårt medlemsföretag Hoya Lenz
Träffen var välbesökt och mycket trevligt arrangerad. Sofielunds företagsgrupps årsmöte ägde rum dem 6 maj hos läkemedelstillverkaren DuPont Chemoswed, Agneslundsvägen 27, Malmö. Efter årsmötet fick deltagarna möjlighet till ett studiebesök på företaget. Årsmötet var välbesökt.

Företagsträff den 3 april 2008 hos Dysnomia
"FRÅN VISION TILL VERKLIGHET "
Sofielunds Företagsgrupp tillsammans med Fastighetsägare och Malmö Stad hölls en övergripande diskussion kring det planprogram som beslutats för samråd. I det gamla industriområdet skall en ny stadsdel växa fram och möjligheterna att var med och påverka detta.

Företagsträff den 14 februari 2008 hos Dysnomia
Vem är Dysnomia och vad tänker man göra med gamla Tripasin.
Träffen var välbesökt och mycket uppskattad.

Medlemsmöte "Från Värnhem till Dalaplan"
Företagsgruppen hade bjudit in Mats Bohman och Gunilla Kronvall från Malmö Stadsbyggnadskontor, som informerade om stadsplanen som håller på att arbetas fram för Sofielund-Sorgenfri. Mötet var välbesökt. 26 april 2005, kl 12.00

Årsmöte
Sofielunds Företagsgrupp håller sitt årsmöte tisdagen den 26 april 2005, kl 12.00.
Plats: Sue`s Corner/Gemenskapen, Spånehusvägen 83. Kommunalrådet Kent Andersson höll ett anförande med titeln: Malmö - en stad i förvandling.

Företagsträff den 4 december 2008 , Handelsbanken Stortorget.
som informerade om bl a fakturor. Träffen var mycket trevligt arrangerrad.
Medlemsmötet var välbesökt och trevligt anordnat hos SDF Innerstaden.

Företagsgruppens årsmöte hölls den 24 april 2007 hos AVEBE/STADEX
Årsmötet var välbesökt och avslutades med en presentation av företaget samt en rundvandring i produktionsanläggningen.

Årsmöte den 23 april kl 11.30
Plats: Malmö Stad och Fastighetsägare Sofielund, Nobelvägen 23 (gavel av huset)

Företagsträff den 6 november 2007 i f d Tripasins lokaler på Industrigatan19
Under rubriken "Norra Sorgenfri - ett område i förändring och en spännande utmaning"
Medverkande var bl a Stockholmsarkitekten Professor Anders Wilhelmsson.
Träffen var välbesökt och mycket uppskattad.
Medlems-/Lunchträff den 29 maj 2007 hos SDF Södra Innerstaden.


Den 7 dec kl 12.00-14.00 lunchmöte på Restaurang Axel F, Spånehusvägen 83.

"Vision Sorgenfri" - en helt ny stadsdel ska växa fram bland gamla industribyggnader , samarbete med Malmö stad som presenterade ett nytt spännande och djärvt projekt. Lunchmötet var välbesökt och uppskattat och avslutades med en busstur genom området. Medverkande var Gunilla Kronvall och Eva Alman, Stadsbyggnadskontoret samt Jan Holmberg Fastighetskontoret.

Årsmöte med ett unikt erbjudande Företagsakademin
Missa inte årsmötet/företagsgträffen tisdagen den 9 maj, kl 12.00-ca 13.30,Renés (f.d. Sues Corner), Spånehusvägen. Årsmötet var välbesökt och Årsmötesprotokoll har sänts ut till medlemsföretagen. 7 mars 2006.

Företagsträff - Tryggare bör alla vara
Företagsgrupp hade bjudit in polismästare Ulla Ardemark tillsammans med medarbetare från Närpoisen i området samt Eva Ahlgren, chef för stadsdelsförvaltningen Södra Innerstaden och Fahrudin Zenic, bitr rektor, Sofielundsskolan. Företagsträffen var välbesökt och nya kontakter knöts mellan företag och polis. 9 januari 2006

Företagsträff - Raka Puckar
Företagsgruppen samlades på Malmö Isstadion och såg Malmö Redhaws vinna över Växjö Lakers med 7-0. Det blev ett trevligt och uppskattat arrangemang. 6 december 2005, kl 1200

 

   
 
Sofielund Företagsgrupp  |  Adress: Box 10023 200 43 Malmö
Ny hemsida
Sofielunds företagsgruppen har fått en ny hemsida.....